dr-mehrabi-logo
  • دکتر مهرداد مهرابی متخصص بیماری های داخلی (ریه-گوارش-غدد) سال 1382 از دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شده و از زمان فارغ التحصیلی بیشتر در زمینه غدد فعالیت داشته است .درمورد کنترل دیابت با لیزر درمانی کم توان تجربه زیاد و مطالعات فراوان و تجریبات موفق در کنترل بیماران دارا می باشد .دکتر مهرابی مدرس و عضو جامعه لیزر درمانی دیابت اروپا می باشد .ایشان تجربه زیادی در زمینه رژیم های چاقی و لاغری و دیابت را دارا است.لیزرکم توان در دیابت :عمل لیزر کم توان در دیابت در حقیقت با تحریک همانند سازی سلولها در تولید انسولین  در پانکراس صورت می پذیرد. تحریک همانند سازی سلولها در تولید انسولین منجر به افزایش تولید انسولین در افراد دیابتی و کاهش بخصوص نیاز به دارو در پایین آورنده قند خون می باشد . کبد چرب : در مورد کبد چرب لیزرکم توان ،موجب جذب سریعتر ضایعات نقادیر کبدی در برگشت ساختمان طبیعی کبد شود.    

 جهت مشاهده ادامه کلیک کنید